A-kassen: En sikring i arbejdsløsheden

En A-kasse hjælper dig med flere forskellige ting. Dens primære funktion er at sørge for, at du, hvis du bliver arbejdsløs, kan få dagpenge fremfor kontanthjælp.

En arbejdsløshedskasse er altså en forsikring til dig, der bliver arbejdsløs. Udover udbetaling af dagpenge sørger en A-kasse også for eksempelvis at udbetale feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse til børnepasning. Herudover administrerer de også flere offentlige love og regler og udfører lovbestemte opgaver.

Ligeledes står A-kasser for vejledningssamtaler, at indberette til jobcentrene og for at styrke indsatsen for at få ledige tilbage i arbejde.

A-kassens mange funktioner

Desuden er de fleste a-kasser tilknyttet en fagforening, som sikrer dig de rigtige rettigheder på arbejdsmarkedet.

Det koster penge at være medlem af en A-kasse, og dette, samt arbejdsmarkedsbidraget fra lønmodtagerne, går til at udbetale dagpenge. 75% af det samlede beløb kommer fra arbejdsmarkedsbidraget.

En a-kasse er privatejet og statsstøttet, og der kan være stor forskel på hvilke ydelser, de tilbyder til deres medlemmer, alt efter hvilken man vælger.

Hvis man er utilfreds med den A-kasse, man er i, og ønsker at skifte, skal man blot meddele sin nye a-kasse, hvor man var medlem før, og så sørger de for udmeldelsen. For at modtage dagpenge er det et krav, at man har været medlem i et år – dog er det underordnet om det er det er hos flere forskellige inden for det år.

Fagforening og A-kasse i ét

Hvis du ønsker at være godt stillet, og ikke skal frygte for at blive arbejdsløs, er det altså en god idé at være medlem af en A-kasse. Det giver en sikkerhed og en tryghed, der er uvurderlig.

Det er op til dig, om du vælger en med eller uden en fagforening. Hvis du vælger en fagforening er du også sikret gratis juridisk bistand i forbindelse med dit arbejde. Derfor er en fagforening også en sikkerhed, hvis du for eksempel er uenig i behandlingen på din arbejdsplads, eller hvis der er problemer med din løn eller hvis du bliver uretmæssigt fyret. Her kan en fagforening så hjælpe med en eventuel retssag.

Kontingentet, der betales til A-kassen, betales kvartalsvis. Det udgøres af et obligatorisk statsbidrag, et adminstrationsbidrag og et ATP-bidrag. Herudover er der et efterlønsbidrag, som er op til den enkelte, om man vil betale. Kontingentet kan variere alt efter, hvor man er medlem, men statsbidraget er ens for alle A-kasser. Priserne ændres ofte grundet konkurrencen blandt A-kasserne i Danmark.

One thought on “A-kassen: En sikring i arbejdsløsheden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *